• 08.04.2022
  • Levering og montering av stålbjelker for Fana Stål til Bane Nor sitt nye administrasjonsbygg.
  • God tilbakemelding fra kunden med at både daglig leder og sjåførene alltid er behjelpelig.

BILDER